Αρχική Προφίλ - Συνεργάτες Υπηρεσίες Έργα - Μελέτες Κατασκευές Downloads Links Νέα Επικοινωνία

 

 1

COMPOSITE     Civil Engineering

DownloadsSection

  Print This Page

 Add To Favorites

  
DOWNLOADS


 

Δημοσίευση στο 5ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών:

"Διερεύνηση της καμπτικής συμπεριφοράς σύμμικτων κόμβων"

 

 

1

(pdf)

 

 

Ξενοδοχείο "ARISTI MOUNTAIN RESORT" :

Αφιέρωμα στο περιοδικό "Ελληνικές Κατασκευές"

Νο 123 - Δεκ. 2007

 

 

1

(pdf) 

 

Διαστασιολόγηση Μεταλλικών Πλακών Θεμελίωσης:

 

 

 1

(xls)

 

 

Ελατές Μεταλλικές Διατομές:

 

1

(xls)

 

 

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Α.Σ.Τ.Ε.:

"Αντισεισμικός Σχεδιασμός Σύμμικτων Πλαισίων και Μελέτη

της Ανελαστικής Συμπεριφοράς"

 

 

1

(ppt) 

 

Υπολογισμός αμφιέρειστης σύμμικτης δοκού:

 

 1

(pdf) 

 

Υπολογισμός σύμμικτου υποστυλώματος κυκλικής

κοιλοδοκού CHS γεμισμένης με σκυρόδεμα:

 

 1

(pdf) 

 

Υπολογισμός σύμμικτου υποστυλώματος διατομής διπλού

ταυ πλήρως εγκιβωτισμένης σε σκυρόδεμα:

 

1

(pdf) 

 

Υπολογισμός αμφιέρειστης μεταλλικής δοκού:

 

1

(pdf)

 

Υπολογισμός μεταλλικού υποστυλώματος

διατομής διπλού ταυ:

 

1

(pdf)

 

Υπολογισμός δοκού από οπλισμένο σκυρόδεμα:

 

1

(pdf)

 

Υπολογισμός τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα:

 

1

(pdf)

 

Υπολογισμός ορθογωνικής δεξαμενής 

από οπλισμένο σκυρόδεμα:

 

1

(pdf)

 

Back to Top

  


 
 1  1
 
 
 
 
ρύθμιση αυθαιρέτων
 
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
   
Εξοικονομώ Κατ΄ Οίκον
 
 

1

1

1Updated: