Αρχική Προφίλ - Συνεργάτες Υπηρεσίες Έργα - Μελέτες Κατασκευές Downloads Links Νέα Επικοινωνία

 

 1

COMPOSITE     Civil Engineering

 
ServicesSection

  Print This Page

 Add To Favorites

  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)?

Το ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος είναι εγγεγραμμένος σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ κάθε κτίριο κατατάσσεται σε μια ενεργειακή κατηγορία από Α+ έως Η, ενώ παράλληλα ο Επιθεωρητής καταγράφει συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Πότε απαιτειται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)?

Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50τ.μ., των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ) ώς εξής:

Νέα και Ριζικά Ανακαινισμένα: Με το πέρας της κατασκευής νεου ή ριζικά ανακαινισμένου κτιρίου.

Υφιστάμενα: (α) Από 09/01/2011 για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση, αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου. (β) Από 09/01/2012 για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη. (γ) Υποχρεωτική έκδοση για την κατοικιών στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' οίκον".

Περισσότερες Ερωτοαπαντήσεις... 

Energy_Scale 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που απαιτούνται για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

1 1. Αρχιτεκτονικά Σχέδια (κάτοψη, τομή, διάγραμμα κάλυψης) και Τοπογραφικό Διάγραμμα.

1 2. Στέλεχος Οικοδομικής άδειας.

1 3. Μελέτη Θερμομόνωσης (αν υπάρχει στην οικ. άδεια)

1 4. Αντίγραφο Δήλωσης Αυθαίρετων Χώρων (πχ Ν.3843/2010, Ν.4014/2011, Ν4178/2013 κλπ)

1 5. Αντίγραφο Δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (Αριθμός ΚΑΕΚ)

1 6. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (της τελευταίας τριετίας)

1 7. Συμβόλαιο Ακινήτου

1 8. Λογαριασμοί Ενεργειακών Καταναλώσεων (πχ ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο)

1 9. Στοιχεία Ιδιοκτήτη (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, τ.κ., fax, email, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ)

1 10. Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, Διεύθυνση, τηλέφωνο)

1 11. Στοιχεία Ακινήτου (Δ/νση, Αριθ. Οριζ. Ιδιοκτ., Εμβαδόν, Έτος κατασκευής, Λόγος έκδοσης ΠΕΑ)

1 12. επιπλέον για τα κτίρια με άδεια μετά το 2010, η μελέτη Κενακ, τα πιστοποιητικά τεχνικών χαρακτηριστικών και τα δελτία αποστολής υλικών. 

1 Επιτόπου θα καταγραφούν τα στοιχεία του εξωτερικού κελύφους (διαστάσεις και υλικά τοίχων, οροφής, δαπέδου), οι διαστάσεις και το υλικό κατασκευής του κουφωμάτων, τα μηχανολογικά συστήματα θέρμανσης (λέβητας και θέσεις σωμάτων κλπ), ψύξης (κλιματιστικά κλπ) και ΖΝΧ (λέβητας, θερμοσίφωνας, ηλιακός κλπ) και αν υπάρχουν αυτοματισμοί (πχ ηλεκτροβάνες). 

 

ΚΟΣΤΟΣ Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων

(α) 1€/τ.μ. + ΦΠΑ 23% για Πολυκατοικία στο σύνολό της με ελάχιστη 200€ + ΦΠΑ 23%

(β) 2€/τ.μ. + ΦΠΑ 23% για μεμονωμένο διαμέρισμα Πολυκατοικίας με ελάχιστη 150€ + ΦΠΑ 23%

(γ) 1,5€/τ.μ. + ΦΠΑ 23% για Μονοκατοικία με ελάχιστη 200€ + ΦΠΑ 23%

(δ) 2,5€/τ.μ. + ΦΠΑ 23% για κτίριο επαγγελματικής με ελάχιστη 300€ + ΦΠΑ 23%

Επί των παραπάνω Νόμιμων Αμοιβών το γραφείο μας προσφέρει σημαντικές Εκπτώσεις.

Το Πιστοποιητικό εκδίδεται μέσα σε 2 έως 3 εργάσιμες ημέρες με την προϋπόθεση συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων εγγράφων.


Back to Top

 


 
 1  1
 
 
 
 
ρύθμιση αυθαιρέτων
 
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
   
Εξοικονομώ Κατ΄ Οίκον
 
 

1

1

1Updated: