Αρχική Προφίλ - Συνεργάτες Υπηρεσίες Έργα - Μελέτες Κατασκευές Downloads Links Νέα Επικοινωνία

 

 1

COMPOSITE     Civil Engineering

 
ServicesSection

  Print This Page

 Add To Favorites

  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κύριο αντικείμενο του γραφείου αποτελεί η μελέτη και κατασκευή

τεχνικών έργων. Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνονται:

1

1 Οικοδομικά έργα
1 Βιομηχανικά έργα: Κτίρια - Δεξαμενές - Σιλό - Γερανογέφυρες
1 Επισκευές - Ενισχύσεις κτιρίων
1  Ανακαινίσεις - Αποκαταστάσεις κτιρίων
1 Τοίχοι αντιστήριξης - Κρηπιδότοιχοι
1 Κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα - Χάλυβα - Φέρουσα Τοιχοποιία - Ξύλο - Σύμμικτες κατασκευές
1

Αναλαμβάνεται η έκδοση Αδειών Δόμησης με πλήρη Επίβλεψη και Υποστήριξη του έργου κατά την κατασκευή

1 Αναλαμβάνεται εργολαβικά η κατασκευή τεχνικών έργων
1 Αναλαμβάνεται η σχεδίαση προπαρασκευών (σχέδια κοπής) για μεταλλικές κατασκευές
1 Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
1 Εγκρίσεις Εργασιών Μικρής Κλίμακας
1 Έγγραφη Ενημέρωση Εργασιών (προ 48 ωρών)
1

Μελέτες Δημόσιων Έργων:

Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Γεωτεχνικών

& Περιβαλλοντικών Α' τάξης πτυχία

1 Νομιμοποιήσεις - Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων
1 Εργασίες Χωρίς άδεια δόμησης ύστερα από ανάληψη επίβλεψης
1  Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΠΕΑ)

 


Back to Top

 


 
 1  1
 
 
 
 
ρύθμιση αυθαιρέτων
 
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
   
Εξοικονομώ Κατ΄ Οίκον
 
 

1

1

1Updated: