Αρχική Προφίλ - Συνεργάτες Υπηρεσίες Έργα - Μελέτες Κατασκευές Downloads Links Νέα Επικοινωνία

 

 1

COMPOSITE     Civil Engineering

 
ProfileSection

  Print This Page

 Add To Favorites

  
Προφίλ - Συνεργάτες

Προσωπικές πληροφορίες

Ονοματεπώνυμο: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΡΟΥΤΗ

Όνομα πατρός: Νικόλαος

Όνομα μητρός: Μαριάνθη


Σπουδές

2004 - 2005 Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης:

«Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» , Α.Π.Θ.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Βαθμός Διπλώματος: 9.081998 - 2003 Δίπλωμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Βαθμός Διπλώματος: 7.45


ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής


ΜΕΛΕΤΗ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Προπτυχιακή: Μάρτιος 2003 - Οκτώβριος 2003: Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανιή

Θέμα:Συμβολή στη Σεισμική Τρωτότητα Δικτύων Ύδρευσης & αποχέτευσης - Εφαρμογή στα δίκτυα της Θεσσαλονικής.

Επιβλέπων: Κ. Πιτιλάκης Καθηγητής

- Μεταπτυχιακή: Ιούνιος 2005 - Οκτώβριος 2005: Διαχείρηση Φυσικών Κινδύνων

Θέμα:
Πρόβλεψη Φυσικών Καταστροφών με εφαρμογή Ψηφιακών Τεχνολογιών Επεξεργασίας Στοιχείων και Τεχνικών ΝευρωνικώνΔικτύων.

Επιβλέπων: Σ. Μπαντής Καθηγητής

 

Επαγγελματικη εμπειρία

- 01/06/2009 - σήμερα: Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ με αντικείμενο τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για τις αμοιβές μελετών και επιβλέψεων που υποβάλλονται στο ΤΕΕ, και συγκεκριμένα απασχόληση στο Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας για τη διαχείριση και τον υπολογισμό των αμοιβών ιδιωτικών έργων των Μηχανικών, σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΤΕΕ.

Παράλληλη άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού (μελέτες - επιβλέψεις ιδιωτικών οικοδομικών & τεχνικών έργων).  

- 02/01/2006 - 30/04/2009: Συνεργάτης μηχανικός του Τεχνικού Γραφείου ΑΡΚΕΤΙΠΟ, με έδρα το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και αντικείμενο την εκπόνηση μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, ύδρευσης, αποχέτευσης, θερμομόνωσης, πυρασφάλειας), τοπογραφικών, έκδοση οικοδομικών αδειών, επίβλεψη ιδιωτικών οικοδομικών & τεχνικών έργων, εκπόνηση τευχών προϋπολογισμού έργου, χρονικού προγραμματισμού έργου και επιμετρήσεις υλικών.  

- 01/02/2004 - 30/06/2005: Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του προγράμματος: «SRM-LIFE : Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας εκτίμησης της σεισμικής τρωτότητας δικτύων κοινής ωφέλειας και υποδομών, κτιρίων στρατηγικής σημασίας για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου σε πολεοδομικά συγκροτήματα. Εφαρμογή στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θες/νίκης», που χρηματοδοτείται από την «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» 

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Κ . Πιτιλάκης


Ξένες Γλώσσες - Άλλες Γνώσεις

Αγγλικά:

Universityof Michigan: Certificate of Proficiency in English, March 1998 

Universityof Cambridge: First Certificate in English, June 1994 

Universityof Oxford: The Oxford Examination in English as a Foreign Language, Preliminary level, May 1994 

Επάρκεια Προσόντων από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Άδεια Διδασκαλίας από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Γνώσεις Η/Υ

University of Oxford: First Certificate in Computing, June 1993 

Γνώση χειρισμού προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, λογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων, βάσεων δεδομένων: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access

Γνώση χειρισμού σχεδιαστικών προγραμμάτων: CAD

Γνώση χειρισμού προγράμματος σεισμικής επικινδυνότητας: Criss ‘99 

Γνώση χειρισμού γεωπληροφοριακών προγραμμάτων: ArcView3.2, ArcMap, AutoMap, MapInfo 

Γνώση χειρισμού στατιστικών προγραμμάτων: Statistica 6.0 

Περιορισμένη γνώση χειρισμού προγραμμάτων γεωτεχνικών εφαρμογών: Plaxis  

Γνώση χειρισμού πακέτου ADEIA της 4Μ (προγράμματα - μελέτες για την έκδοση οικοδομικών αδειών). 

Γνώση χειρισμού προγραμμάτων ανάλυσης κατασκευών με πεπερασμένα στοιχεία: NEXT 2010

 

Πρόσθετα Προσόντα

Μελετητικό Πτυχίο τάξης Α’  αρ. μητρ. 21530 στις κατηγορίες:

6 Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και

27 Περιβαλλοντικές Μελέτες

 


ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ


17 Ιουνίου 2011: Ημερίδα 

Θέμα: Αποκεντρωμένα συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων & δυνατότητες επαναχρησιμοποίησής τους 

Διοργανωτές: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Μαγνησίας - ΔΕΥΑΜΒ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - ΕΔΕΥΑ - ΥΔΩΡ 

2 Απριλίου 2011: Ημερίδα 

Θέμα: Σχεδιασμός κτιρίων σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8 

Διοργανωτές: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Μαγνησίας - Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος & Ν. Μαγνησίας - Ο.Α.Σ.Π 

24 - 28 Ιανουαρίου 2011: Σεμινάριο 

Θέμα: Σύνταξη Ενεργειακής  Μελέτης Κτιρίου συμφωνά με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης  

Διοργανωτές: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Μαγνησίας  

29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2010: Συνέδριο 

Θέμα: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής 

Διοργανωτές: Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, (ΤΕΕ) 

19 - 20 Μαρτίου 2010: Σεμινάριο 

Θέμα: Πολεοδομικές Διατάξεις & Πολεοδομικές Εφαρμογές 

Διοργανωτές: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Τμήμα Μαγνησίας  

28 Νοεμβρίου 2009: Ημερίδα 

Θέμα: Σχεδιασμός φορέων από σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 

Διοργανωτές: Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ν. Μαγνησίας - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος /Τμήμα Μαγνησίας  

14 Νοεμβρίου 2009: Ημερίδα 

Θέμα: « Επεμβασεις: Επισκευες, ενισχυσεις, προσθηκες - συγχρονες μεθοδοι και πρακτικες » 

Διοργανωτές: Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Τμήμα Μαγνησίας   

15 Μαΐου 2009: Ημερίδα 

Θέμα: Φωτοβολατϊκά - Η νέα πρόκληση στην ενέργεια 

Διοργανωτές: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος /Τμήμα Μαγνησίας  

29 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2005 : Συνέδριο 

Θέμα: 5ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών 

Διοργανωτές: Εταιρία Ερευνών Μεταλλικών Έργων (ΕΕΜΕ), Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Δ.Π.Θ., Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, (ΤΕΕ) 

11 Νοεμβρίου - 12 Νοεμβρίου 2004 : Ημερίδα 

Θέμα: Η εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΕ για τα νερά στην Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση 

Διοργανωτές: Συμβούλιο Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. 

31 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2003 : Σεμινάριο 

Θέμα: Επισκευή - Ενίσχυση Ιστορικών Κτηρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία  

Διοργανωτής: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Πολυτεχνικής Σχόλης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων»  

15 - 17 Οκτωβρίου 2003 : Συνέδριο 

Θέμα: 14ο Συνέδριο Σκυροδέματος 

Διοργανωτής: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, (ΤΕΕ) 

13 Οκτωβρίου 2003 : Ημερίδα 

Θέμα: Ο Σεισμός της Λευκάδας [14.08.2003]: Επιπτώσεις στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον 

Διοργανωτής: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας  (ΤΕΕ/ΤΚΜ) και ΙΤΣΑΚ 

26 - 27 Μαΐου 2003 : Συνέδριο 

Θέμα: Έρευνα για τις Φυσικές Καταστροφές. Ο δρόμος για την εναρμόνιση 

Διοργανωτής: EuropeanCommission, CommunityResearch, EU_MEDIN

21 Απριλίου 2003 : Ημερίδα

Θέμα: Ειδικά Θέματα Σκυροδέματος

Διοργανωτής: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας  (ΤΕΕ/ΤΚΜ)
Back to Top

 


 1  1
 
 
 
 
ρύθμιση αυθαιρέτων
 
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
   
Εξοικονομώ Κατ΄ Οίκον
 
 

1

1

1Updated: