Αρχική Προφίλ - Συνεργάτες Υπηρεσίες Έργα - Μελέτες Κατασκευές Downloads Links Νέα Επικοινωνία

 

 1

COMPOSITE     Civil Engineering

ArticleSection

  Print This Page

 Add To Favorites

  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ

Με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 1457/Β στις 5/7/2014, απόφασης έγκρισης και εφαρμογής των ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα:

  1. Εγκρίνονται τα κείμενα των Ευρωκωδίκων EN1990 έως EN1999, μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα όπως τα έχει δημοσιεύσει ο ΕΛΟΤ, ως Ελληνικά Πρότυπα, με εφαρμογή σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά έργα.
  2. Αίρεται η υποχρέωση εφαρμογής των προ-υπαρχόντων κανονιστικών κειμένων δόμησης, χωρίς όμως να υπάρχει υποχρέωση αποκλειτικής εφαρμογής των Ευρωκωδίκων.
  3. Επιτρέπεται οι Ευρωκώδικες να εφαρμόζονται ως κανονιστικά κείμενα σε σχεδιασμό και μελέτη νέων φερουσών κατασκευών και για αποτίμηση και ανασχεδιασμό υφισταμένων κατασκευών.
  4. Επιτρέπεται οι Ευρωκώδικες να εφαρμόζονται ως κανονιστικά κείμενα και κωδικοποιείται το σύνολο των νόμων, διατάξεων και εγκυκλίων που έχουν εφαρμογή σε τεχνικά έργα σε δύο ομάδες τους προϋπάρχοντες κανονισμούς και τους Ευρωκώδικες. 
 

 


 

by  COMPOSITE Civil Engineering


Back to Top

 


 
 1  1
 
 
 
 
ρύθμιση αυθαιρέτων
 
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
   
Εξοικονομώ Κατ΄ Οίκον
 
 

1

1

1Updated: